Productes per a flotes de transport

Les empreses dedicades al transport o que disposen de flota pròpia per al desenvolupament de la seva activitat depenen del bon estat i funcionament dels seus vehicles i maquinària per al correcte desenvolupament de la mateixa. És molt important un correcte manteniment així com el control tant del combustible com dels principals sistemes mecànics i els seus fluids per evitar problemes en el rendiment dels motors, parades inesperades, vehicles fora de servei així com costoses reparacions o avaries.

Amb els nostres serveis i additius per a flotes de transport podem controlar la qualitat del combustible i garantir el seu màxim rendiment millorant les seves especificacions, la nostra experiència en l’àmbit de la lubricació i els nostres productes d’ultima tecnologia ens permeten optimitzar el funcionament de vehicles i maquinària fent que aquests compleixin amb el seu treball fins i tot en les condicions d’ús mes extremes.

  • Additius per a gasoils i gasolines
  • Lubrificants i greixos
  • Additius lubrificants
  • Accessoris carburants i AdBlue
  • Químics de neteja professional
  • Productes per al manteniment mecànic
  • Control d’instal·lacions i dipòsits
  • Reducció de consums i costos manteniment
  • Sistemes de microfiltrage
  • Accessoris i equips professionals taller
Otros sectores