Productes per marina / nàutica

Les instal·lacions petrolíferes i equipaments ubicats en ports nàutics requereixen d’una major cura per la seva proximitat amb el mar, la humitat, oxidació i corrosió són elements que influeixen en l’estat i manteniment tant dels carburants de la seva gasolinera com de l’equipament del seu taller i instal·lacions.

En Evoprotect ajudem a que els ports esportius amb estació de servei de carburants puguin mantenir els seus dipòsits controlats i en bones condicions oferint així un producte de garantia i qualitat als seus clients. Amb els nostres serveis d’analítiques de control i els additius de millora de carburants podem garantir un producte d’altes prestacions i qualitat.

Els productes biocides són molt coneguts i utilitzats en aquest sector ja que els dipòsits de gasoil de les embarcacions pateixen molt els problemes de contaminació bacteriana (les condicions d’humitat i canvis de temperatura afavoreixen). Un additiu biocida molt efectiu és el Biopol TCP que serveix tant per descontaminar dipòsits o carburant ja contaminat o bé per prevenir i evitar que es reprodueixin les algues.

A més disposem de tot tipus de productes i accessoris relacionats amb el manteniment d’instal·lacions nàutiques, tallers navals i motors d’embarcacions, des de productes lubricants i químics fins accessoris de treball per al transvasament de fluids i mecànica.

  • Additius per a gasoils i gasolines
  • Lubricants i greixos
  • Sistemes de microfiltrage
  • Control d’instal·lacions i dipòsits
  • Productes i accessoris per a sortidors de combustible
  • Mànegues i enrotlladors per a subministraments de llarg abast
Otros sectores