Catàleg

Greixos

Oferim una completa i alta gamma de greixos tant solguts com líquides per a greixatge general i especialitzat. Els nostres tècnics l’assessoressin per a la millor elecció del tipus de greix segons el mecanisme a greixar, les condicions de treball, ambientals, i seguint els consells i recomanació del fabricant. Els avantatges d’utilitzar un greix adequat són moltes, des de mantenir-se adherida en el punt de lubricació, protegir contra la corrosió i oxido, impedir la penetració de contaminants, tot això per a allargar al màxim la vida útil dels components i equips amb la qual cosa es millora la seva productivitat i es redueixen els costos de manteniment i residus.

Disposem de greixos amb diferents graus NLGI i viscositats compatibles amb diverses aplicacions, d’alta i baixa temperatura, especifiques per a sistemes d’extrema pressió ( fortes càrregues o vibracions ), per a altes revolucions, resistents a ambients humits o en contacte amb aigua dolça i salada. Aptes per a diversos sistemes de greixatge general, greixatge centralitzat, engranatges oberts, per a reductors, amb additius mejoradores antifricion i antigripantes. Formulades segons el seu camp i aplicació amb bases minerals, complex de liti, bisulfuro de molibdè, sulfonatos de calci, complex d’alumini.

Greixos alimentaris especialment formulats per al seu ús en la indústria alimentària i utilitzades en màquines processadores d’aliments on pot produir-se contacte accidental del greix amb els aliments, compliment amb els requisits i registre alimentari InS H1 NSF. Greixos amb excel·lents propietats resistents a l’aigua o agents corrosius i amb gran poder EP que fa que rendeixin de forma excel·lent en situacions de càrregues elevades.