Quality fuel Evoprotect

Quality Fuel Evoprotect es un programa format per una sèrie controlis i estudis que permeten a les Estacions de Servei i empreses amb instal·lacions de combustible pròpies avaluar periòdicament la qualitat dels seus combustibles per garantir que es compleixen amb les especificacions i estàndards de qualitat establerts.

A qui va destinat:

 • Estacions de Servei Independents
 • Distribuïdors de Carburants
 • Cooperatives
 • Empreses de transport

El programa Quality Fuel Evoprotect consta d’un conjunt de fases les quals permeten dur a terme el control de les instal·lacions d’emmagatzematge i la verificació de la qualitat dels carburants a analitzar, en cas que el resultat sigui satisfactori s’emet un informe tècnic i els emblemes “QFE” de certificació de qualitat de producte.

El programa Quality Fuel Evoprotect està dissenyat per al control de productes tipus:

 • Gasoils: tots els gasoils tipus Gasoil A, Gasoil B o Gasoil C
 • Gasolines: tipus de gasolina Sense Plom 95 i Sense Plom 98
 • *AdBlue: compost d’Urea utilitzat en sistemes d’automoció dièsel

Fases del programa *QFE:

 • Definició del numero d’estacions, productes i paràmetres a avaluar al programa *QFE
 • Inspecció tècnica de les instal·lacions i dipòsits ( control estat arquetes, control existència d’aigua en tancs, etc… )
 • Assessoria tècnica al personal de pista ( estació ) sobre protocol de descàrrega, control estat de punts de les instal·lacions, etc…
 • Presa de mostres de producte per *boquerel o bé pren de mostres del fons de tanc segons consideri oportú l’inspector
 • Enviament de mostres al laboratori per a la seva anàlisi

Un vegada obtinguts els resultats de les anàlisis de qualitat realitzats, si aquests són satisfactoris es proporciona a l’estació el corresponent informe d’I.I.S.S verificada així com els adhesius distintius *QFE de qualitat de producte per poder col·locar en el sortidor o en punts visuals per a informació dels clients finals.
El distintiu de qualitat de producte *QFE és una potent eina visual que evidencia la qualitat dels seus carburants, permetent reforçar la seva imatge, millorar la seva reputació i augmentar la confiança dels seus consumidors.

Consulti amb un dels nostres assessors i li informarem sobre un programa Quality Fuel Evoprotect personalitzat per a les seves estacions.

Altres serveis relacionats