GRACO

La companyia nord-americana GRACO fundada el 1926, és líder mundial en la fabricació de sistemes i components per a la manipulació de fluids i materials viscosos, els seus principals premisses han estat sempre la millora contínua en el desenvolupament dels seus productes oferint una qualitat insuperable, així com aportar innovadores solucions tecnològiques enfocades a un mercat global i diversificat.

Els productes GRACO s’utilitzen per al transvasament, el mesurament, el control, subministrament i l’aplicació d’una gran varietat de fluids i materials viscosos que s’utilitzen en la lubricació de vehicles i en moltes altres aplicacions comercials i industrials. La seva àmplia gamma de productes ofereix una gran varietat d’equipament per a treballar amb materials com: olis, greixos, combustibles, urea, aigua, aire, aliments, escuma, impermeabilitzants, pintures, químics, laques, resines, segellants i adhesius.